NÔNG THÔN MỚI
UBND huyện họp đánh giá tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu
24/02/2022 12:00:00

Ngày 21/2, đồng chí Đào Văn Soái, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Tham dự cuộc họp có các ngành: Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp-PTNT, Giáo dục - Đào tạo; Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính Giao thông- Thuỷ lợi các xã: Tân Kỳ, Quang Phục, Đại Hợp, Ngọc Kỳ, Dân Chủ, Quang Khải, Quang Trung.

Qua báo cáo tiến độ và thảo luận của các đại biểu, đồng chí Đào Văn Soái, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ đạo xã, các tiểu ban có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở Kế hoạch, tập trung quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, Trưởng các thôn, các ban ngành đoàn thể xã, thôn, đảng viên và nhân dân để nắm được và cùng tổ chức thực hiện. Rà soát lại từng tiêu chí theo Bộ tiêu chí quy định, trên cơ sở đó đánh giá khách quan để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cho sát với thực tiễn. Phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan để có biện pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các khu dân cư. Chủ động khai thác nguồn nội lực, nguồn xã hội hoá và nguồn vốn hợp pháp khác trong xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao.

Cùng với các địa phương, UBND huyện giao các ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND huyện cấp hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có hạng mục, công trình có tiến độ, kết quả để thực hiện. Hoàn thiện trình phê duyệt Quy hoạch chung các xã, báo cáo xong Quy hoạch chung 4 xã: Đại Hợp, Quang Phục, Quang Khải, Tân Kỳ trước ngày 28/2; hoàn thiện Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các khu dân cư của các xã, xong trước ngày 15/3/2022 để xin ý kiến Sở Xây dựng, đồng thời rà soát lại toàn bộ Quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn ở các xã, đối chiếu với Quy hoạch, định hướng phát triển chợ của tỉnh để tích hợp vào Quy hoạch chung xã. Phối hợp với UBND các xã rà soát lại tiêu chí môi trường, đánh giá lại mô hình phân loại rác tại nguồn tại xã Quang Khải để có hướng triển khai các bước tiếp theo. Hướng dẫn UBND xã Quang Trung giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong xây dựng khu dân cư Cầu Xe. Rà soát lại tiêu chí trường học. Hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với UBND các xã trong việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1049
Trước & đúng hạn: 1049
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/10/2023 00:35:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập:Nguyễn Xuân Thoảng

Địa chỉ: thôn Đại Đình - xã Ngọc Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0968455113

Email: thoangngocky@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 23
Tháng này: 2,411
Tất cả: 40,088