NÔNG THÔN MỚI
Tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu
05/06/2022 12:00:00


Thực hiện Đề án xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tính đến hết tháng 5/2022, 3 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 đã đạt 16 - 17/18 tiêu chí. Trong đó, xã Quang Phục cần cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND; xã Ngọc Kỳ cần hoàn thiện công trình nhà đa năng trường học và bê tông hóa 2km đường ra đồng; xã Quang Trung cần xây dựng công trình bãi tập, phòng chức năng, phòng nghệ thuật, ngoại ngữ, 3 tổ chuyên môn và nhà đa năng của trường Tiểu học. Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022, hiện xã Dân Chủ chưa có sân vận động, xã Đại Hợp chưa có sân vận động xã, chưa xây dựng bãi rác tập trung, trường mầm non chưa đạt chuẩn 2; xã Quang Khải còn thiếu sân vận động, chợ đạt tiêu chuẩn và cần mở rộng 8km đường thôn, bê tông hóa 4km đường ra đồng. Tân Kỳ là xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hiện cần hoàn thiện 4 tiểu mục là hộ nghèo, môi trường, giáo dục và hành chính công.

Để hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện các tiêu chí theo kế hoạch. Văn phòng điều phối NTM huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương, theo dõi và tham mưu cho UBND huyện tổ chức thẩm tra, đề nghị tỉnh thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021, 2022. Hướng dẫn địa phương huy động và phân bổ nguồn lực và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn lồng ghép, tăng cường công tác thẩm định, quản lý đầu tư, tránh thất thoát nguồn vốn. Các xã cần quán triệt quyết tâm thực hiện, huy động các nguồn lực, chủ động xây dựng kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, triển khai thực hiện nội dung các tiêu chí chưa đạt, xác định thứ tự ưu tiên để bố trí, huy động các nguồn lực đóng góp, tham gia trực tiếp của người dân, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, kịp thời báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về UBND huyện.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 564
Trước & đúng hạn: 564
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/05/2023 09:43:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập:Nguyễn Xuân Thoảng

Địa chỉ: thôn Đại Đình - xã Ngọc Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0968455113

Email: thoangngocky@gmail.com

Đang truy cập: 27
Hôm nay: 33
Tháng này: 6,751
Tất cả: 35,178