Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
52/BC-UBND 23/05/2023 BÁO CÁO Về việc thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Tứ Kỳ Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về
52/CV-UBND 22/05/2023 V/v thực hiện công khai, cập nhật TTHC cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Hải Dương Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về;Tải về;
55/TB-UBND 22/05/2023 THÔNG BÁO Lịch trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Ngọc Kỳ (Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023) Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về
112/QĐ-UBND 17/05/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ sung dự toán thu, chi Ngân sách xã năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về;Tải về;
113/QĐ-UBND 17/05/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Bổ sung dự toán ngân sách xã về đầu tư công năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về;Tải về;
51/CV-UBND 16/05/2023 Đề nghị giải quyết hưu cho ông Nguyễn Tiến Mùa Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về
51/BC-UBND 15/05/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tháng 5 năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về
54/TB-UBND 15/05/2023 THÔNG BÁO Lịch trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Ngọc Kỳ(Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023) Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về
19/LLV 15/05/2023 Lịch CTT thứ 20 của Lãnh đạo UBND xã Ngọc Kỳ Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về
110/QĐ-UBND 12/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc uỷ quyền điều hành công việc của UBND xã Ngọc Kỳ Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về
49/UBND-TCKT 09/05/2023 V/v đề nghị được rút tiền mặt để chi bồi dưỡng tiền công và tiền ăn cho LLDQ cơ động tham gia huân luyện năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về
18/LLV 08/05/2023 Lịch CTT thứ 19 của lãnh đạo UBND xã NGọc Kỳ Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về
109/QĐ-UBND 08/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Kỳ Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về;Tải về;
52/TB-UBND 08/05/2023 THÔNG BÁO Lịch trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Ngọc Kỳ(Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023) Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về
48/UBND-VP 05/05/2023 Về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về
108/QĐ-UBND 05/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội,thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã Ngọc kỳ thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về
49/BC-UBND 05/05/2023 BÁO CÁO Đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021 - 2022 Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về;Tải về;
48/BC-UBND 04/05/2023 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về
47/BC-UBND 04/05/2023 BÁO CÁO Kết quả rà soát, bổ sung dữ liệu người cao tuổi Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về;Tải về;
17/LLV 04/05/2023 Lịch CTT thứ 18 của Lãnh đạo UBND xã Ngọc Kỳ Ủy ban nhân dân xã Tải file Tải về
12345678910...
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 564
Trước & đúng hạn: 564
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/05/2023 08:29:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập:Nguyễn Xuân Thoảng

Địa chỉ: thôn Đại Đình - xã Ngọc Kỳ - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0968455113

Email: thoangngocky@gmail.com

Đang truy cập: 23
Hôm nay: 27
Tháng này: 6,745
Tất cả: 35,172